Regulamin sklepu

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Sklep internetowy GaleriaLimonka.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.galerialimonka.pl prowadzony jest przez firmę:
EXCEL Aneta Sielicka
ul. Sportowa 39
72-100 Białuń

adres e-mail: info@galerialimonka.pl
numer telefonu: +48 515 516 530
czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30

Działalność zarejestrowana jest w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów pod numerem ewidencji działalności gospodarczej: 007928/05, numerze NIP 856-126-62-77, numer REGON: 811144889. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

posiadającą rachunek bankowy o numerze 91 1160 2202 0000 0001 1817 3781 prowadzony przez bank Millennium S.A.
zwaną dalej „sklep GaleriaLimonka.pl”.

Sklep GaleriaLimonka.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

Wszystkie produkty oferowane przez sklep GaleriaLimonka.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski.

Wszelkie prawa do marek oraz znaków towarowych prezentowanych na stronie www.galerialimonka.pl należą do ich właścicieli i objęte są ochroną wynikającą z przepisów polskiego oraz międzynarodowego prawa.

§ 1
Zamówienia

 1. Zamówień w sklepie GaleriaLimonka.pl można dokonywać przez 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 2. Składając zamówienie, Klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem GaleriaLimonka.pl

§ 2
Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny produktów w sklepie GaleriaLimonka.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT 23%.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Całkowita wartość zamówienia podana jest na stronie internetowej sklepu GaleriaLimonka.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.

§ 3
Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, adresu dostawy, danych do faktury.
 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi niezwłocznie na konto Klienta, z którego płatność została dokonana lub na kartę płatniczą, którą dokonana była płatność. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

§ 4
Płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie, w tym za koszty dostawy jeżeli w nim występują, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Sposoby płatności:
  • przelew bankowy - w e-mailu potwierdzającym zamówienie Klient otrzymuje dane do przelewu, który można zrealizować w swoim banku, przez Internet lub na poczcie. Dane do przelewu widoczne są także w sklepie GaleriaLimonka.pl na podstronie Kontakt oraz w niniejszym regulaminie;
  • przelew online - forma płatności obsługiwana przez firmę DialCom24 Sp. z o.o., krajową instytucję płatniczą, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł; wybierając tą opcję istnieje możliwość płatności przelewem z jednego z banków internetowych, w którym Klient posiada rachunek. Ten sposób płatności jest szybki i bezpieczny. Cały proces płatności odbywa się z pominięciem naszego sklepu, pomiędzy komputerem Klienta a serwisem DialCom24 Sp. z o.o..
  • płatność kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. oraz PayPal. Ten sposób płatności jest szybki i bezpieczny. Cały proces płatności odbywa się z pominięciem naszego sklepu, pomiędzy komputerem Klienta a serwis ww serwisami.
  • płatność PayPal – bezpieczne płatności on-line dla posiadaczy konta PayPal.
  • płatność przy odbiorze - płatność za zakupiony towar gotówką kurierowi przy dostawie.
 3. W przypadku wyboru „płatności z góry” zamówienie zostanie przekazane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie lub informacji o dokonaniu płatności, którą otrzymamy z firm DialCom24 Sp. z o.o. lub PayPal.
 4. Do każdej przesyłki dołączona jest faktura lub paragon fiskalny. W przypadku, gdy zamawiający chce otrzymać Fakturę VAT, Klient jest zobowiązany podać podczas składania zamówienia właściwe dane firmy wraz z numerem NIP.

§ 5
Czas realizacji

 1. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji wysyłki. Jest to maksymalny czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. Czas ten wyrażony jest w dniach roboczych.
 2. Czas realizacji zamówień z płatnością „przy odbiorze” liczy się od pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówień z opcją płatności: przelew online; płatność kartą płatniczą; płatność PayPal - liczy się od pierwszego dnia roboczego po zmianie statusu płatności na "zakończona" (autoryzacja płatności w systemach zewnętrznych trwa od kilku minut do kilku godzin).
 4. Czas realizacji zamówień z opcją przelew bankowy liczy się od pierwszego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowych sklepu GaleriaLimonka.pl
 5. Podane terminy uwzględniają dni robocze.

§ 6
Wysyłka

 1. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz InPost – Paczkomaty, w zależności od wskazania Klienta przy składaniu zamówienia.
 2. Opłaty za przesyłkę:
  • Kurier DHL płatność z góry: 12 złotych (przy zamówieniach na kwotę do 149,99 zł)
  • Kurier DHL płatność z góry: 10 złotych (przy zamówieniach na kwotę od 150,00 zł do 299,99 zł)
  • Kurier DHL płatność z góry: 0 złotych (przy zamówieniach na kwotę powyżej 300,00 zł)
    
  • Kurier DHL płatność przy odbiorze: 15 złotych (przy zamówieniach na kwotę do 149,99 zł)
  • Kurier DHL płatność przy odbiorze: 13 złotych (przy zamówieniach na kwotę od 150,00 zł do 299,99 zł)
  • Kurier DHL płatność przy odbiorze: 0 złotych (przy zamówieniach na kwotę powyżej 300,00 zł)
    
  • Paczkomaty płatność z góry: 8,90 złotych (przy zamówieniach do 299,99 zł)
  • Paczkomaty płatność z góry: 0 złotych (przy zamówieniach na kwotę powyżej 300,00 zł)
    
  • Doręczenie do punktu Parcelshop DHL płatność z góry: 12 złotych (przy zamówieniach na kwotę do 149,99 zł)
  • Doręczenie do punktu Parcelshop DHL płatność z góry: 10 złotych (przy zamówieniach na kwotę od 150,00 zł do 299,99 zł)
  • Doręczenie do punktu Parcelshop DHL płatność z góry: 0 złotych (przy zamówieniach na kwotę powyżej 300,00 zł)

§ 7
Gwarancja i reklamacje

 1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Sklep GaleriaLimonka.pl nie ogranicza i nie narzuca konsumentowi wyboru podstawy prawnej składanej przez niego reklamacji: rękojmi albo gwarancji.
 3. Sklep GaleriaLimonka.pl odpowiada względem konsumenta, jeżeli towar ma wadę fizyczną (niezgodność towaru z umową) lub prawną.
 4. Sklep GaleriaLimonka.pl ponosi odpowiedzialność za wadliwy towar przez dwa lata od daty jego wydania.
 5. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać:
  - naprawienia towaru;
  - wymiany towaru na wolny od wad;
  - obniżenia ceny;
  - odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: info@galerialimonka.pl, lub w formie pisemnej na adres siedziby sklepu GaleriaLimonka.pl. Wzór pisma reklamacyjnego znajdziesz [tutaj].
 7. Sklep GaleriaLimonka.pl ma prawo odmówić spełnienie żądania Klienta w przypadku wyboru przez niego roszczenia związanego z usunięciem wady lub wymianą towaru na wolny od wad, pod warunkiem, że taki wybór jest niemożliwy do spełnienia lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń.
 8. Sklep GaleriaLimonka.pl zobowiązuje się do ustosunkowania do roszczeń w terminie 14 dni kalendarzowych. Brak ustosunkowania się do żądań Klienta w tym terminie oznacza, że reklamacja została uzasadniona.
 9. Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sklepu GaleriaLimonka.pl określonej w regulaminie sklepu.
 10. Sklep GaleriaLimonka.pl udziela dwuletniej gwarancji na oferowane produkty. Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Termin gwarancji rozpoczyna się w dni wydania towaru.
 11. Roszczenia gwarancyjne dokonane zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia przez Klienta wadliwego produktu do siedziby gwaranta.
 12. Odpowiedzialność sklepu GaleriaLimonka.pl z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 13. Okres gwarancji na produkt zakupiony przez Klienta niebędącego konsumentem wynosi jeden rok licząc od dnia wydania towaru.

§ 8
Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od następnego dnia po dniu, w którym klient otrzymał rzecz. Do zachowania ustawowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajdziesz [tutaj]. Oświadczenie należy złożyć pisemnie na adres e-mail sklepu GaleriaLimonka.pl: info@galerialimonka.pl lub adres siedziby firmy: EXCEL Aneta Sielicka; ul. Sportowa 39; 72-100 Białuń.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany zwrócić towar niezwłocznie, na swój koszt, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z ustawą: „towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”. Rozpakowanie towaru, sprawdzenie cech czy funkcjonowania nie powoduje wygaśnięcia prawa do zwrotu towaru. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.
 3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom (zakupy w sklepie zostały dokonane prywatnie, a nie na firmę), którzy zawarli umowę na odległość.
 4. Zwrot środków za zwrócony produkt oraz za koszt dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do klienta) nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

§ 9
Newsletter

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu GaleriaLimonka.pl. Jest on wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 2. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez sklep GaleriaLimonka.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 10
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Excel Aneta Sielicka. Zgłoszenie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych numer 37094/2014.
 2. Dane Osobowe Klientów przechowywane są na bezpiecznych serwerach firmy OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 3. Dane Osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Proces przesyłania Danych Osobowych Klientów pomiędzy komputerem użytkownika/Klienta sklepu a serwerem OVH Sp. z o.o. zabezpieczony jest Certyfikatem AlphaSSL CA G2 wydanym przez firmę GlobalSign.
 5. Powierzone nam Dane Osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta oraz, w przypadku płatności online, instytucjom obsługującym procesy płatności. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz kasowania.
 6. Składając zamówienie w sklepie GaleriaLimonka, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich Danych Osobowych w naszej bazie danych oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep GaleriaLimonka.pl.
 7. Sklep GaleriaLimonka.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o., 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP 779-24-20-393 oraz numer REGON 302655470., polegającej na przesyłaniu przez Ceneo sp. z o.o. do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie GaleriaLimonka.pl, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie GaleriaLimonka.pl może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo sp. z o.o. oraz  Grupy Okazji sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo sp. z o.o. i Grupa Okazje sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.
 8. Sklep GaleriaLimonka.pl wykorzystuje w celach reklamowych pliki cookies/identyfikatory treści reklamowych. Dzięki temu możemy prezentować odwiedzającym zainteresowanym naszymi produktami reklamy na stronach partnerskich, w aplikacjach i wiadomościach elektronicznych. Technologie retargetujące wykorzystują pliki cookies oraz identyfikatory treści reklamowych do wyświetlania reklam opartych na Państwa historii korzystania z przeglądarki.

  Mogą Państwo zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach, odwiedzając poniższe strony internetowe:
  http://go.pardot.com/e/126241/choices-/3yy9rg/114144563
  http://go.pardot.com/e/126241/2017-04-12/3yy9rj/114144563

  Możemy udostępniać naszym zaufanym partnerom reklamowym dane, takie jak identyfikatory techniczne pochodzące z danych Państwa rejestracji z naszego systemu CRM. Umożliwi im to skojarzenie Państwa urządzeń i/lub środowisk oraz zapewnienie bezproblemowego doświadczenia na różnych urządzeniach i w różnych środowiskach, z których Państwo korzystają. Aby przeczytać więcej na temat ich możliwości kojarzenia użytkowników na różnych platformach, zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności na wyżej wymienionych platformach lub podanymi poniżej. Zasady prywatności Criteo: http://go.pardot.com/e/126241/pl-privacy/3yy9rz/114144563

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Towary prezentowane na stronach sklepu GaleriaLimonka.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep GaleriaLimonka.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sklep GaleriaLimonka.pl deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sklepem GaleriaLimonka.pl, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu GaleriaLimonka.pl.
 7. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
NEWSLETTER
@